Photographers in Action - Ya Noya Photo
Powered by SmugMug Log In

Photographer in HH Dalai Lama teaching Prague. Fotograf na učení J.S. dalajlamy 15.9.2013

J.S. Dalajláma, učení Osm veršů transformace mysli. HH Dalai Lama, teaching, Eight Verses of Training the Mind.

Dalai LamadalajlámaOsm veršů transformace mysliPragueteachingučeníEight Verses of Training the Mindfotografphotographer