Lama Sangye Monlam Prague 2014 - Ya Noya Photo
Powered by SmugMug Log In

Lama Sangye Monlam in Prague 2014

Lama Sangye Monlam in Prague, tea in Teamountain, 10 July 2014

PragueLama Sangye MonlambönTeamountaintearoomčajovna

From Lama in Prague 2014